Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dla osób będących użytkownikami strony internetowej dietetykagrunttozdrowie.pl 

 

ADMINISTRATOR DANYCH: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dietetyka GruntToZdrowie Karina Błądkowska z siedzibą przy ul. Kiełczowskiej 14a/2, 51-315 Wrocław. 

 

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:  

Państwa dane przetwarzane są w celu: 

1) Prowadzenia strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa oraz jej prawidłowego działania na podstawie: 

  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o prowadzenie strony internetowej),

2) Obrony przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie: 

  • art. 6 ust. 1 lit f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o wizerunek i ochronę swoich interesów),

3) Badanie rynku zachowań i preferencji osób odwiedzających stronę internetową oraz będących klientami w tym usprawnienie funkcjonowania strony z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług na podstawie: 

  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywasię̨na podstawie zgody wyrażonej przez klienta na technologięcookies poprzez ustawienie parametrówprzeglądarki 

ODBIORCY DANYCH:  

Odbiorcami danych osobowych są dostawcy usług IT zajmujących się obsługą w tym hostingiem strony internetowej. 

CZAS PRZETWARZANIA:  

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat od ostatnich odwiedzin strony internetowej lub do wniesienia skutecznego sprzeciwu. Dane przetwarzane na podstawie zgody- do czasu jej wycofania.  

TWOJE PRAWA: Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*: 

prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,  

prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,  

prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,  

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 

prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:  Podanie danych jest dobrowolne. 

*Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE